Ergonomian huomioiminen muotoilussa

Moni nykyihminen istuu suuren osan työpäivästään. Toisaalta työ on yleensä fyysisesti huomattavasti kevyempää kuin aikaisemmin, mutta toisaalta istumatyö aiheuttaa myös monia ongelmia. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää, että ergonomiaan kiinnitetään erityistä huomiota myös muotoilussa.

Mitä ergonomia on?

Ergonomiaa voidaan kutsua toiminnaksi, jonka kautta pyritään kehittämään tekniikan ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. Toiminnan tavoitteena on tuotteiden käyttäjien turvallisuuden sekä terveyden takaaminen. Lisäksi pyritään takaamaan järjestelmien tehokas sekä häiriötön toiminta. Ergonomia voidaan jakaa kolmeen erilaiseen osa-alueeseen, jotka ovat fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia. Organisatorista ergonomiaa kutsutaan myös makroergonomiaksi.

Ergonomian juuret juontavat toiseen maailmansotaan. Vaikka sota oli julma, oli siitä jotakin hyötyäkin, koska sodan aikana huomattiin taistelulentäjien suoritusten olevan parempia heidän istuma-asentonsa ollessa ohjaamossa mahdollisimman mukava; epämukavan asennon huomattiin siis vaikuttavan suoritukseen epäedullisella tavalla, minkä vuoksi ergonomia alettiin ottaa huomioon suunnittelussa. Lisäpotkua ergonomian huomioiminen sai, kun huomattiin, että jo kovin pienet muutokset suunnittelussa saattavat aiheuttaa jopa onnettomuuksia. Näin kävi esimerkiksi, kun erään vivun paikkaa vaihdettiin taistelukoneen ohjaamossa.

Rannetuettu hiirimatto on loistava esimerkki nykyaikaisesta ergonomisesta tuotteesta

Toimistotyötä tekevän henkilön ranteet ovat vaarassa ylirasittua. Myös tähän ongelmaan on löydettävissä ratkaisu ergonomian avulla. Nykyisin nimittäin valmistetaan ergonomisia hiirimattoja, joissa on geelitäytteinen rannetuki. Tuki auttaa suojelemaan toimistotyötä tekevän henkilön rannetta ylirasittumiselta sekä kulumavammoilta.