Millaista on minimalistinen desing?

 

Minimalismi on ollut viime vuosina kovin suosittu ja trendikäs muotoilusuuntaus, joka on näkynyt muotoilun lisäksi esimerkiksi kuvataiteessa, arkkitehtuurissa, elokuvataiteessa sekä musiikissa. Tätä suuntausta voidaan kuvata myös niukkuuden taiteeksi.

Minimalismin ominaispiirteitä

Minimalismille on ominaista niukkuus ja olennaiseen keskittyminen. Kaikki turha rönsyily on pyritty karsimaan pois. Nykyaikaiset ja teolliset materiaalit ovat tyypillisiä minimalistisia materiaaleja, samoin kuin yksinkertaiset geometriset hahmotkin. Neliöt ja kuutiot ovat siis hyvin tyypillisiä minimalistisen muotoilun komponentteja. Vaikka minimalismilla on kannattajansa, on se saanut osakseen myös kritiikkiä; osan mielestä liiallinen pelkistäminen on jopa tylsää.

Minimalismin juuret

Minimalismin juurten voidaan katsoa ulottuvan 1960-luvun Yhdysvaltoihin, jossa alettiin suunnitella yksinkertaisia sekä selkeitä kolmiulotteisia tuotteita. Toisaalta myös 1960-luvun Englannin esteettisessä tyylissä oli nähtävillä minimalistisia piirteitä. Mietitäänpä vaikkapa Morris Mini -autoja, joiden muotokieli on hyvin minimalistista.

Tunnettuja minimalismin edustajia

Esimerkiksi Sol LeWitt, Richard Serra, Robert Morris, Donald Judd, Dan Flavin sekä Carl Andre ovat tulleet tunnetuiksi minimalistisista töistään. Richard Serran vuonna 1987 muotoilema Fulcrum on oivallinen esimerkki minimalistisesta teoksesta. Suomalaista ja yleensäkin pohjoismaista arkkitehtuuria sekä taidetta pidetään usein erityisen niukkana sekä vähäeleisenä. Tästä syystä sitä pidetään usein myös minimalistisena.